5. razred

Strojna oprema

Programska oprema

Osnove rada s računalom

Osnove pisanja teksta

Bit i bajt

Brojevi zapisani četvorkom bitova

Prikazivanje i pohranjivanje znakova

Kako radi i pamti računalo

Kako upravljamo računalom

Organizacija podataka u računalu

Mjerne jedinice za kapacitet spremnika

Osnove crtanja

Rad s dijelovima crteža

Kombiniranje crteža iz dviju datoteka

Svojstva crteža i ispis na pisač

Uvod u obradu teksta

Oblikovanje teksta

Dodatna oblikovanja teksta; Umetanje slika i crteža

Moj prvi algoritam

Od algoritma do dijagrama toka

Grananje u progamu

Uvod u Python

Upis podataka s tipkovnice

Crtanje kornjačom

 

6. razred

Vrste datoteka

Prikaz slike na monitoru i pisaču

Rad s tablicama

Oblikovanje tablice

Crtanje u Wordu

Povezivanje računala

Prijenos podataka mrežom

Pretraživanje interneta

Spremanje web stranica na disk

Uvod u multimedije

Zvuk i glazba

Animacija i video

Obrada videozapisa

 

7. razred

Grafički elementi u prezentaciji

Tekstni okviri

Dodatni elementi u prezentaciji

Uvod u proračunske tablice

Prilagođavanje tablice

Vrste podataka i njihovo oblikovanje

Rad s radnim listovima

Formule i funkcije

Grafikoni

Uvod u Python

Upis podataka s tipkovnice

Kako donosimo odluke

Kako ponavljati naredbe

Petlja s logičkim uvjetom

Crtanje kornjačom

Koordinatna grafika

 

8. razred

Elektronički sklopovi računala

Ulazno-izlazni pristupi

Svojstva računala

Matrica slajda

Hiperveze u prezentaciji

Izvedba prezentacije

Logičke izjave i funkcije

Rekurzivne procedure

Osnovni pojmovi baze podataka

Tablica podataka i rad s podacima